Chiropractie

Chiropractie

Chiropractie is een vorm van gezondheidszorg die zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van klachten aan het bewegingsstelsel. De NCA chiropractor is een universitair geschoolde expert op het gebied van rugklachten, nekklachten en andere klachten met een oorsprong in de wervelkolom, het zenuwstelsel en de spieren en gewrichten. Uw chiropractor gaat te werk volgens het Evidence-Based principe, wat inhoudt dat zijn/haar werk zo veel mogelijk gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijk kennis. 

Kenmerkend voor chiropractie is de holistische benadering. Dat betekent dat de chiropractor niet alleen naar de pijnlijke plekken kijkt en die behandelt, maar de klachten in het grotere geheel probeert te plaatsen. Wat is de oorzaak van deze klachten, wat gaat er mis in de bewegingsketen, wat gaat er mis in de rest van uw lichaam, wat is de relatie tot uw dagelijks leven of uw werk? Op deze manier tracht de chiropractor uit te zoeken hoe er lange termijn resultaten behaald kunnen worden.

Chiropractie is in Nederland een vrij beroep. Het valt onder de ‘alternatieve of complementaire geneeskunde’. Het beroep is niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. De SCN probeert volgens de Wet BIG gestelde eisen te werken.

 

NCA, Nederlandse Chiropractie Associatie 

De NCA (Nederlandse Chiropractie Associatie) streeft naar erkenning van chiropractie in Nederland en maakt zich sterk voor chiropractische zorg volgens de allerhoogste kwaliteitsstandaard. De NCA behartigt de belangen van haar leden door actief te communiceren met zorgverzekeraar, de politiek en andere belanghebbenden. 

 

SCN, Stichting Chiropractie Nederland

De SCN is een onafhankelijk toetsings- en registratieorgaan en ziet erop toe dat de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Kwaliteitscommissie, onder meer door praktijkvisitaties, worden nageleefd. Hiermee is de onafhankelijkheid van de kwaliteitscontrole van chiropractoren gewaarborgd.

Opleiding

De opleiding Chiropractie is een opleiding op universitair niveau en duurt vijf jaar. Na deze academische studie volgt nog een stageperiode van een jaar (GEP). De studie kun je niet in Nederland volgen. Tot op heden volgen Nederlandse chiropractoren hun opleiding voornamelijk in Bournemouth (Groot-Brittannië) aan het Anglo-European College of Chiropractic, maar soms ook in de Verenigde Staten en Canada of elders.

In de eerste drie jaar wordt de bacheloropleiding doorlopen waarbij vooral veel theorie behandeld wordt. Hierna volgt een twee-jarige masteropleiding. De master staat geheel in het teken van het behandelen van patiënten in de kliniek die zich achter het AECC bevindt. 

Na voltooiing van de studie wordt de graad Master of Chiropractic (Mchiro) verleend. Wanneer de afgestudeerde chiropractor gaat werken in een bij de de ECU (European Chiropractors’ Union) aangesloten land, moet na de studie eerst een GEP-jaar (Graduate Education Programme) doorlopen. Dit is een stage bij een ervaren chiropractor die geregistreerd staat bij de SCN.